Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 
Brandopleiding in uw bedrijf

Onze mobiele unit verplaatst zich in de buurt van uw bedrijf om uw personeel te sensibiliseren inzake de gevaren van brand. Klik hier voor verdere informatie

 


 

OPLEIDINGEN BEGELEIDING PUBLICATIES
 
 

 

Nieuws  

1/04/2017

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing [...]


15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


11/06/2013

Brandweerstand van bouwelementen [...]


4/06/2013

KB tot wijziging van het AREI [...]


... NEWS