Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

30/10/2019

A-first is opnieuw als dienstverlener voor de dienst Opleiding bij de KMO-portefeuille geregistreerd. [...]


25/10/2019

Nieuwe brand- en evacuatiesimulator bij A-first [...]


2/06/2017

Codex over het welzijn op het werk [...]


... PLUS DE NEWS

Module 6B: Basisnormen [Hogere cursus]

 

Doelstellingen:

Het Belgisch Staatsblad publiceerde het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Dit Koninklijk Besluit leidt tot meerdere wijzigingen met tot doel:

  • de aanpassing van de voorschriften betreffende de reactie bij brand van bouwmaterialen, opgenomen in bijlage 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994,
  • aan de Europese regelgeving;
  • de aanpassing van de voorschriften betreffende de brandweerstand, opgenomen in de bijlagen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994, aan de Europese
  • regelgeving;
  • de invoeging van nieuwe bepalingen betreffende de gevels, de verwarmingslokalen en de verluchting van de trappenhuizen in lage gebouwen;
  • de toevoeging van een bijlage 7 aan de gemeenschappelijke voorschriften voor lage, middelhoge en hoge gebouwen;
  • de aanpassing van de bepalingen inzake de verluchting van de liftschachten in lage- energiegebouwen en de toevoeging van bepalingen inzake de groendaken

 

Programma:

Brandpreventie gebouwen-basisnormen en de aanpassingen van het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 dat het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 wijzigt.
Brandpreventie industriegebouwen-basisnormen bijlage 6.

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

A-First is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV O106867
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

  • Duur: 2 dagen

 

Doelgroep:

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz. Deze
opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten nemen op vlak van brandpreventie.
Ze richt zich ook tot alle personen die op de hoogte willen zijn van de laatste wetgeving in verband met brandpreventie.

 

Contact:

Secretariaat A-First
Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
T+ 32 10 47 52 51
F+ 32 10 47 52 57
e-mail: training@afirst.be